Índex diari de risc d'incendi

Explicació dels diferents índex

El FWI (Fire Weather Index)

L'índex meteorològic d’incendi forestal en anglès: Forest fire weather index (FWI) és una estimació del risc d’incendi forestal computat per Météo France i el Meteorological Service of Canada. Va ser introduït a França l’any 1992 i està basat en el model empíric fet al Canadà que ja s’utilitzava àmpliament des de 1976.

 

La informació essencial que s’ha de calcular per determinar aquest índex és :

  • La Humitat de l’aire al principi del vespre (quan té el valor més baix)
  • La temperatura al mig del vespre (quan aquesta és més alta)
  • La precipitació meteorològica durant 24 hores
  • La velocitat màxima del vent.

 

Diferents índexs

En total es calculen 5 diferent índex a partir dels quals s'obté el FWI que ens dóna el risc d'indendi.

 

Encara que el més conegut és aquest darrer, el FWI que es calcula a partir de la resta (veure imatge), cap és més important que els altres, de fet cadascun dels índex ens dóna una informació diferent.

 

Els índex són els següents:

 

FFMC: Fine Fuel Moisture Code

Aquest índex ens dóna una idea de la sequetat de la capa més superficial del sòl: de 0 fins a 1.2 cm. Juga un paper important en la possibilitat d'ignició i propagació d'un incendi. Aquest índex es calcula utilitzant totes les variables meteorològiques.

 

DMC: Duff Moisture Code

Aquest índex ens dóna una idea de la sequetat de la capa intermitja del sòl: de 1.2 dins a 7 cm de profunditat. Guarda relació amb la intensitat del foc. Aquest índex es calcula utilitzant totes les variables excepte el vent ja que no és una zona exposada al vent. 

 

DC: Drought Code

Aquest índex ens dóna una idea de la sequetat de la capa interior del sòl: a partir de 7 cm de profunditat. Guarda relació amb l'extensió, intensitat i dificultat per controlar i extinguir un incendi. Aquest índex es calcula utilitzant la temperatura i la precipitació.

 

ISI: Initial Spread Index

Aquest índex es calcula a partir del FFMC i la velocitat del vent. És un índex que ens dóna la capacitat d'extensió de l'incendi. Varia durant el dia ja que depén de variables com la velocitat del vent.

 

BI: Build-up Index

Aquest índex es calcula a partir del DMC i el DC. És un índex que no varia durant el dia i representa el combustible total disponible. Bàsicament la potencialitat que té el foc.

 

FWI: Fire Weather Index

Aquest index es calcula a partir dels dos anteriors. Es un índex més estable que el ISI durant el dia i representa la intensitat total del foc.

 

Taula per calcular els índex de risc meteorològic
Taula per calcular els índex de risc meteorològic

Significat dels diferents indicadors

BAIX (LOW) 

Pràcticament la possibilitat de formació incendi és nul·la

MODERAT (MOD)

Probabilitat baixa de formació d'incenci, el qual pot ser fàcilment controlat

ALT (HIGH)

El foc pot ser difícil de ser controlat. Requereix la intervenció parcial o total de brigades antiincendi

MOLT ALT (VERY HIGH)

Necessària la participació total de les brigades de bombers amb atacs aèris retardants

EXTREM (EXT)

Propagació ràpida e intensa del foc. Pràcticament impossible de controlar. Sols accions indirectes són possibles per lluitar contra el foc

 

Twitter d'emergencies meteorològiques (Preven_IIFF_CV)

Twitter d'emergencies meteorològiques (GVA 112CV)