Índex climàtics

AO (Oscil·lació àrtica):

 

 

NAO (Oscil·làcio de l'atlàntic Nord):