· 

ISO zero

Hem inclós en la web de CatíMeteo una nova eina on podreu estimar la cota de neu a partir de les dades de la Xarxa meteorològica d'AVAMET a la Comunitat Valenciana.

Per fer-ho hem considerat el fet que les temperatures a la Troposfera terrestre segueixen un gradient lineal descendent amb l'altitud. En efecte, les temperatures baixen aproximadament uns 0,55ºC cada 100 metres. No obstant, aquest gradient no és constant sinó que canvia segons les condicions meteorològiques. Si conseguim estimar aquest gradient, no podrem mesurar directament la cota de neu però sí que tindrem una idea de com varien les temperatures amb l'altitud.

 

Una bona eina per trobar la relació de la temperatura amb l'altitud és representar un scatterplot d'aquestes dues variables. Amb aquest gràfic podem extraure la relació existent en forma de regressió lineal, que ens dóna una bona estimació del gradient. Un cop estimada aquesta regressió, podem calcular quina és la temperatura teòrica per a cada altitud. Així podem trobar la IZO zero que es defineix com l'altitud on la temperatura teòricament amb el gradient mesurat, deuria de ser 0ºC. 

Scatterplot de Temperatures en funció de l'altitud
Scatterplot de Temperatures en funció de l'altitud

A part, hem representat les estacions de cada provincia per separat, així podreu veure les estacions d'una provincia en concret si així o desitjeu.

Us deixem aquí l'enllaç a la pàgina. Esperem que siga útil!

 

https://www.catimeteo.com/seguiment/iso-zero-xarxa-avamet/

Escribir comentario

Comentarios: 0