· 

Efecte del vent en les temperatures mínimes

Terra i Aqua són dos satèl·lits òrbita polar llençats per la NASA a principis de segle que integren un radiòmetre espectral o espectrorradiòmetre anomenat MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer). Aquest instrument és capaç de mesurar dades no únicament en les longituds d'ona que pertanyen a l'espectre visible sinó que va un pas més enllà. De fet aquest sensor capta fins a un total de 36 bandes pertanyents a la part de l'espectre visible, a l'infraroig i a les ones ultraviolades. Amb tota aquesta informació disponible, es poden fer diferents composicions que ens permeten mesurar molts tipus de dades: nuvolositat, temperatura, humitat, vegetació, incendis forestals... de qualsevol indret de la Terra.

 

En els darrers anys, l'avenç tecnològic en el disseny junt amb les millores en el processament del senyal han permès millorar significativament les característiques dels sensors embarcats en els diferents satèl·lits que envolten la Terra: resolució espacial, sensibilitat... Tant és així, que ja som capaços de mesurar dades que fa uns anys eren completament una quimera.

 

En aquest article us presentem les temperatures registrades durant la nit pel MODIS integrat en el satèl·lit Terra per als dies 2 i 6 de desembre de 2017 en la zona de l'Alt Maestrat. 

 

Imatges de la sonda MODIS integrada en el satèl·lit Terra de la NASA per als dies 2 i 6 de desembre
Imatges de la sonda MODIS integrada en el satèl·lit Terra de la NASA per als dies 2 i 6 de desembre

Aquestes dues imatges ens permeten descobrir quins són els indrets o punts més freds no sols de la comarca sinó pràcticament del terme de Catí.

 

A pesar de ser dos dies pertanyents al mateix mes, meteorològicament parlant no tenen a veure res l'un amb l'altre. El 2 de desembre va ser un dia ventós. Això va provocar la barreja de les diferents masses d'aire fent que les temperatures descendiren segons un gradient tèrmic normal amb l'altura. Bàsicament, els punts més alts van mesurar temperatures més baixes. Efectivament podem veure com les temperatures més baixes es varen mesurar als voltants de la Nevera. Mentre que al poble es va registrar una temperatura propera als 0ºC, a la zona de la Nevera el mercuri va baixar fins als -3ºC (aproximadament) que correspon amb un gradient típic de uns 0,6ºC/100 m.

 

Per contra el dia 6 de desembre la massa d'aire fred ja s'estava retirant i el vent es va calmar. Això va provocar que la massa d'aire fred, que pesa més, tendís a descendir cap a les parts amb menys altitud, el que es coneix com inversió tèrmica. Acumulant-se el fred en les valls. El dia 6 la temperatura mínima es va registrar a l'interior de la Vall de Catí, que recorre longitudinament el terme de Nord a Sud. Específicament en la partida de la Font de Catí. L'exemple clar d'aquesta situació la veiem als registres de les estacions. Mentre que l'estació de Catí aquella nit va registrar -2ºC, l'estació de l'Avellà a molta més altitud no va descendir dels 2ºC.

 

Amb aquestes imatges de la sonda MODIS hem pogut determinar els indrets més freds del terme en dues condicions meteorològiques ben diferents. 

 

La resposta a la pregunta de quin és el punt on es registren les temperatures més baixes durant la nit? Tot dependrà de les condicions meteorològiques. Si ens trobem una nit amb el cel cobert o amb vent, segurament ens trobem una distribució similar a la del dia 2. En canvi, si el cel està ras i no fa vent, és molt segur que la distribució siga més semblant a la del dia 6.

 

Si voleu generar les vostres composicions amb les diferents imatges dels satèl·lits Terra i Aqua per qualsevol dia de l'any ho podeu fer en el web següent:

 

https://worldview.earthdata.nasa.gov/

 

Escribir comentario

Comentarios: 0