· 

Resums climatològics disponibles

Els resums climatològics de l'estació de Catí han sigut redissenyats durant els dies precedents per mostrar les dades d'una manera més agradable per a l'usuari. A partir d'ara, en la pàgina Resums climatològics podreu accedir al resum de totes les dades de temperatura, vent i precipitació des que vàrem començar a mesurar-les a finals de l'any 2006 ordenades de forma mensual. 

 

A pesar que per considerar veritablement que un registre meteorològic tinga validesa climàtica es necessiten mínim 25 anys, allí podreu trobar probablement les gràfiques més interessants de tota la web de CatíMeteo.

 

Anàlisi de les gràfiques

En aquesta pàgina podrem visualitzar la variació de la temperatura al llarg de la serie climàtica. Aquest càlcul s'ha obtingut promitjant la temperatura mitjana dels 12 mesos precedents i per tant podrem veure com aquest parametre ha anat variant dintre de la sèrie climàtica mes a mes.

 

De fet, la temperatura mitjana de Catí s'ha anat incrementant en el període 2007-2017 a un ritme de 0,07 graus/any! El responsable és el canvi climàtic, l'augment del CO2 causa un increment blablabla... NOO, nosaltres no anem a l'explicació fàcil com Al Gore! 

 

Temperatura mitjana període 2007-2017 a Catí (Castelló)
Temperatura mitjana període 2007-2017 a Catí (Castelló)
Temperatura mitjana de les màximes període 2007-2017 a Catí (Castelló)
Temperatura mitjana de les màximes període 2007-2017 a Catí (Castelló)
Temperatura mitjana de les mínimes període 2007-2017 a Catí (Castelló)
Temperatura mitjana de les mínimes període 2007-2017 a Catí (Castelló)

 Una altre fenòmen interessant que es pot extraure de totes aquestes gràfiques és el fet que només les temperatures mínimes han pujat (a un ritme de poc més de 0,1 graus per any). Les màximes continuen pràcticament sense variació en el període 2007-2017. 

 

Si analitzem les dades de la taula de mínimes amb una mica de calma, veurem que la temperatura mínima ha anat pujant progressivament a un ritme de 0,2 graus anuals en els mesos de tardor i d'hivern mentre que s'ha mantingut constant en els mesos de primavera i estiu.

 

Conclusions

En resum, la temperatura mitjana de Catí ha augmentat a un ritme de 0,07 graus per any en el període 2007-2017. La principal causa és la pujada de 0,2 graus per any de la temperatura mínima en els mesos de tardor i d'hivern.

 

La pregunta que ens podem fer tots és si la causa de tot això és el canvi climàtic.

 

La resposta seria: Sí, però no com tenim la costum de pensar. El clima és molt més complicat que simples relacions lineals de més diòxid de carboni -> més temperatura. Si fos així, la temperatura aumentaria progressivament amb el pas dels dies independentment que fos hivern que estiu! Però com veiem no és així, aumenta a l'hivern i sobretot les mínimes, no les màximes.

 

La conclusió principal d'aquestes gràfiques és, per tant, la demostració de la complexitat del clima.

 

L'explicació a aquesta pujada de temperatures? Probablement el canvi climàtic el que fa és forçar una sèrie de patrons atmosfèrics concrets. El que venim observant en els darrers anys és un reforçament de l'anticicló de les Açores durant els mesos hivernals que força una circulació de les borrasques en altes latituds, el que es conneix en meteorologia com a circulació zonal. Aquesta circulació el que propicia són els vents generalment de ponent i cerç impedint que les temperatures mínimes baixen en les nits invernals. Que el reforçament de la zonal és una consequència del canvi climàtic? Probablement, de fet de forma personal estic completament convençut. Però com veiem no és representa de la manera tan simple com alguns ens volen vendre en els seus documentals! Clima 1 - Al Gore 0

Precipitació mitjana acumulada anual del període 2008-2017 a Catí (Castelló)
Precipitació mitjana acumulada anual del període 2008-2017 a Catí (Castelló)

 

Canviant de tema i retornant al principi... Però no tan sols hi trobareu dades de temperatura, també hi haurà dades de precipitació acumulada. Per exemple, en aquest cas veiem l'evolució de la precipitació anual amb el pas dels mesos. En aquesta gràfica podem notar l'excepcionalitat de l'episodi pluviomètric de Març 2015 dintre de la sèrie climàtica.

 

També podem veure que a pesar que estem a punt de tancar l'any amb la precipitació més baixa del període 2008-2017 la tendència general podem considerar que és estable. La línia de tendència en aquest cas és plana o lleugerament positiva.

 

Us deixem a vosaltres a què descobriu les altres novetats de la pàgina i per suport estem oberts a comentaris. Els podeu deixar en la caixa de comentaris.

 

Escribir comentario

Comentarios: 0