Precipitació interpolada a Catí a partir de les dades d'AEMET des de 1950 al 2020